Het begint met vertrouwen in de goede afloop

Kosten

Zodra Incassade Deurwaarders en Incasso wordt ingeschakeld, worden de kosten die wij maken op u als debiteur verhaald. Daarom is het belangrijk dat u snel reageert en afspraken met ons maakt zodra wij in beeld komen. Dat voorkomt dat uw kosten onnodig oplopen.

In een incassotraject zijn er twee soorten kosten: buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten. Voor al deze kosten geldt dat ze volledig op u als debiteur worden verhaald.

Incassokosten (of buitengerechtelijke kosten)

Incassokosten worden ook buitengerechtelijke kosten genoemd. Hiermee worden de kosten bedoeld die uw schuldeiser moet maken om de niet betaalde vordering te innen voordat een procedure bij de rechter is gestart. Als Incassade wordt ingeschakeld berekend zij incassokosten. De hoogte van de incassokosten kan flink oplopen en is afhankelijk van de hoogte van de schuld. De incassokosten zijn altijd voor rekening van u als debiteur en komen boven op de reeds bestaande schuld. Om te voorkomen dat de kosten voor u oplopen, raden wij u aan zo snel mogelijk betalingsafspraken met ons te maken.

Per 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). De incassokosten worden berekend volgens de WIK staffel.


Klik hier voor een overzicht incassokosten volgens de Wet Incassokosten.

Gerechtelijke kosten

Gerechtelijke kosten zijn kosten die gemaakt worden omdat een gerechtelijke procedure is gestart om een vordering te innen. Deze kosten zijn vastgelegd en worden ook proceskosten genoemd. De proceskosten bestaan uit drie delen:

  • Ambtelijke tarieven: bijvoorbeeld de kosten voor het uitbrengen van dagvaarding door de deurwaarder
  • Griffierechten: zijn kosten die betaald moeten worden, zodra er een procedure bij de rechter wordt gestart
  • Gemachtigdensalaris: is het salaris wat de rechter toekent aan de eiser voor het verrichten van proceshandelingen door zijn of haar gemachtigde (bijvoorbeeld Incassade)

De gerechtelijke kosten (proceskosten) komen ook boven op de reeds bestaande schuld en kunnen stevig oplopen. U heeft er daarom belang bij een gerechtelijke procedure te voorkomen en snel betalingsafspraken met ons te maken.

Kunt u niet betalen neem ook dan altijd contact met ons op.